Dorazili jsme na jižní pól, dorazíme i k Vám!
Česky English рус Deutsch

Nafukovací haly

Okruh použití nafukovacích hal je velmi široký: zakrytí sportovišť pro jednotlivé druhy sportů, využití v průmyslu jako skladovací prostory, výstavní plochy, a podobně. Hlavním způsobem využití zůstává stále však překrytí sportovišť.

Technologie nafukovacích hal:

A. Ukotvení haly

Kromě betonového fundamentu, který může být dle místních podmínek také poměrně nákladnou záležitostí, nabízíme kotvení vlastním způsobem. Odstup jednotlivých kotev je standardně 3 m nebo 2,4 m. Všechny naše kotevní systémy jsou koncipovány tak, aby ze země nevystupovaly žádné části kotev. U tenisových hřišť je možno kotvy umístit uvnitř stávajících plotů bez jejich poškození. Pro bezpečnost našich vlastních kotevních systémů provádíme zkoušky půdy a pevnosti kotev, které jsou řádně zaprotokolovány. V zásadě je možná také výroba kotevního systému místní odbornou firmou, k čemuž na požádání dodáme odpovídající dokumentaci. Samozřejmě je možno také nechat zhotovit betonový fundament, pokud by to bylo jednodušší řešení..

Nerovné terény, neobvyklé půdní poměry, málo prostoru v okrajových částech určených k zastřešení nebo existující ploty nepředstavují při tomto způsobu nepřekonatelné překážky znemožňující realizaci projektu.

B. Plachty

Plášť haly se skládá ze tří nebo čtyř na sobě položených, samostatných vrstev: z  vnitřní PVC plachty potažené polyesterovým vláknem, z prostřední izolační plachty a z vnější ochranné folie. Tyto 3 základní prvky jsou dodávány v různých variantách v závislosti na průsvitnosti světla, pevnosti v tahu a tepelné izolaci. Vnitřní PVC plachta tak zůstává čistá a udržuje svoje pevnostní vlastnosti a elastičnost. Ve vnitřním prostoru nafukovací haly, pod PVC plachtou, se nevyskytuje žádná jiná izolační plachta, která by mohla vést k nadměrnému hromadění kondenzátu.

C. Konstrukce haly

Plachtové vrstvy jsou jemně přitlačovány tlakem vzduchu vycházejícím z dmychadla na vnější síť z ocelových lan a vytváří prošívané vyklenutí. Tímto rozdělením plachty na jednotlivé segmenty je PVC-plachta rovnoměrněji a méně namáhaná než u nafukovacích hal bez sítě. Síť z pozinkovaných ocelových lan společně se spojovacími prvky z nerezové oceli přebírá podstatné statické síly z přetlaku a vnějšího tlaku (vítr) a svádí tyto přes ukotvení do země.

D. Přímý a neoslňující systém osvětlení

Dle počtu světel mohou být dosáhnuty hodnoty intenzity osvětlení až do úrovně 480 Lux. Při 30 světlech (standardní počet) na jeden tenisový kurt a při intenzitě osvětlení 300 Lux činí spotřeba pouze 4 kW/h. Uspořádání a počet světel je variabilní a lze jej také kdykoliv dodatečně změnit, popř. doplnit.

E. Technologická zařízení

Dmychadlo, nouzový zdroj el. energie a hořák, kterými jsou naše nafukovací haly vybaveny, odpovídají po stránce komfortu a bezpečnosti nejvyšším požadovaným nárokům.

F. Dveřní prvky a vstupní komory

Tyto prvky jsou k dispozici v mnoha velikostech a provedeních. Používáme otočné dveře a průchodové komory, aby nafukovací hala udržela stálý vnitřní tlak.

G. Skladování

Strojovna pro veškeré přístroje zabírá pro nafukovací halu střední velikosti plochu o rozměrech cca. 3,5 x 3,5 m. Pokud má být hala v letním období uložena, je nutno počítat vzhledem k rozměrům haly a vybavení s dalším prostorem na skladování, větším zhruba o 30 m2. Velikost skladovacích prostor pro Vás specifikujeme s ohledem na individuální požadavky každé zakázky.